Sale!

Panyòl - nivo Debitan A2

97.50$

SKU: N/A Category:

Description

Is this level right for you? Do the test!

 

24 sesyon ap viv sou entènèt - ak yon pwofesè

+200 egzèsis

 

$130 – One time fee

 

TIMES

Group 1 
Mèkredi ak Vandredi - 4:30 PM pou 6:00 PM
Group 2
Saturday 10 AM to 1 PM

 

NIVO DE BAZ A2: Pran Panyòl ou pase nan pwochen nivo a!

Pare pou amelyore konpetans panyòl ou? Kou A2 nivo fondasyon nou an pafè pou elèv ki vle bati sou konesans ki egziste deja epi pran konfyans nan pale, ekri ak konprann lang nan.

Nan kou sa a, ou pral aprann ekri fraz senp ak tèks pandan w ap metrize règ esansyèl gramè Panyòl yo. Ou pral genyen tou ladrès pou idantifye pati prensipal yo nan yon tèks, ki gen ladan vèb, non, adjektif ak atik. Avèk enstriktè ekspè nou yo, ou pral vin yon pwofesyonèl nan konjige vèb ak tan ak atitid epi aprann nouvo vokabilè ki gen rapò ak lavi chak jou ou, soti nan entèraksyon ak prezantasyon, soti nan fanmi ale lekòl, ak soti nan kay la nan travay.

EKSPRESYON ORAL: Pale panyòl tankou yon natif natal!

Prepare pou enpresyone! Kou nou an pral ede w metrize atizay la nan pale epi vin yon moun ki pale Panyòl konfyans. Ou pral aprann kijan pou prezante tèt ou ak lòt moun, mande epi bay enfòmasyon pèsonèl sou kay ou, biznis ou ak zanmi w. Anplis de sa, w ap kapab konprann epi sèvi ak ekspresyon komen yo itilize souvan, ki gen ladan fraz sansib ki vize pou satisfè bezwen imedya.

Atravè dyalòg senp tankou bonjou, entwodiksyon pwòp tèt ou, ak deskripsyon moun, bagay, ak kote, ou pral amelyore ladrès kominikasyon ou epi bati konfyans ou nan pale Panyòl. Enstriktè ki gen eksperyans nou yo pral bay fidbak pèsonalize ak sipòte chak etap nan wout la.

Antre nan kominote elèv k ap aprann Panyòl nou an epi amelyore konpetans ou ak kou A2 nivo debaz nou an.

¡Vamos a hablar español!

Additional information

Group A2

Group 1 (Wednesday and Friday – 4:30 PM to 6:00 PM), Group 2 (Saturday 10 AM to 1 PM)