Institut Lope de Vega

AN LIY OSWA SOU PLAS

Aprann yon lòt lang se ofri tèt ou lòt opòtinite

SA FÈ 60 LANE NOU AP AKONPAYE AKREDIT ETIDYAN AK PWOFESÈ NAN LANG ESPANYÒL LA.

PWOBLÈM LA

Aprann yon nouvo lang kapab yon defi

Si ou pa ka eksprime oswa entèagi nan yon lòt lang sa ka mete barikad sou wout devlopman profesyonèl ou e menm nan vi pèsonèl ou. Sa ka yon obstak nan karyè ou e ba w difikilte nan deplasman vwayaj ou.

SOLISYON AN

Lè w enskri nan kou lang nou yo, w ap ouvri pòt pou anpil opòtinite pandan w ap kraze baryè lang yo.

OPSYON

Pwofesè ak Titè nou yo, toujou disponib pou ba nou konsèy, pou gide nou, pou akonpaye nou, nan chak etap sou wout evolisyon, devlopman nou an. Aprantisaj se yon vwayaj ki mennen w dekouvri opòtinite.

PLAN

Men sa ou bezwen pou kòmanse

1

Enskri

2

Chwazi yon kou

3

Kòmanse aprann

Men sa etidyan ak pwofesè nou yo te gen pou di...

AP DISPONIB PWOCHÈNMAN

Enstiti a devlope yon nouvo aplikasyon ki ap pèmèt nou amelyore ak pèsonalize aprantisaj nou ak tout pratik nou. Mete tèt nou sou lis atant la pou nou sa youn nan premye ki telechaje OLA ! Benefisye yon zouti modèn nan pwent teknoloji.