Institut Lope de Vega

Lope de Vega An liy kounia:
RANTRE NAN YON KLAS DIJITAL

Poukisa pou ou aprann panyòl ak Institut Lope de Vega?

Aprantisaj san limit

Nou ofri kou an dirèk chak semenn, kou sou demand, sesyon youn ak youn, akreditasyon pou pwofesè, tès DELE pou etidyan, ak sètifika pou klas espesyal.

Meyè lekòl pou aprann lang
an ayiti

Ak plis pase 60 lane eksperyans nan domenn la, Institut Lope de Vega se premye a , miyò a, se orijinal la!

Senplisite ak Efikasite

Ak senplisite platfòm nou an, ou ka swiv pwogrè w fasilman epi rapidman kòmanse pale panyòl ak apil konfyans.

Pale nan plis pase 20 peyi

Panyòl se youn nan lang ki pi pale sou latè a, ki fè li gen anpil itilizasyon ak anpil enfliyans nan anpil peyi

Panyòl - nouvo A1

Aprann fè prezantasyon tèt ou ak konfidans, sèvi ak kèk ekspresyon senp:

24 sesyon layv ak yon pwofesè

+200 egzèsis

Panyòl - debitan A2

Aprann fè echanj enfòmasyon, itilize ekspresyon kouran ak fè diskisyon sou sa ki ap pase nan vi w.

24 sesyon layv ak yon pwofesè

+200 egzèsis

Panyòl - entèmedyè B1

Aprann kijan pou ou pataje yon plan - dekri yon evènman - pale sou sijè jeneral.

24 sesyon layv ak yon pwofesè

+200 egzèsis

Nivo nou yo

Pèsonalize eksperyans aprantisaj ou a ak klas ki disponib nan chak nivo. Ou pa konnen nivo ou? Pran tès plasman nou an!

A1

Nouvo

Debutan

B1

Entèmedyè

B2

Entèmedyè avanse

C1

Avanse

C1+

Avanse+

C2

Konpetan

C2+

Konpetan+

Rankontre kèk nan pwofesè nou yo

Jean Rony

Spanish Teacher - ALL LEVELS
Bonjou ! Non pa mwen se Jean Rony Elvariste, mwen gen anpil kòd nan gita mwen, mwen renmen aprann. Mwen se : enjenyè enfòmatik, ekriven pou laboratwa enfòmatik HIECE, BIWI ak lòt ankò, san konte mwen se pwofesè Panyòl ak enfòmatik. Mwen gen 15 lane eksperyans pou mwen pataje ak nou !

Yaquelin Almora Arango

Pwofesè Panyòl - Rezève klas sa a
Plis pase 13 ane eksperyans antan ke pwofesè ak chèchè. Pwofesè inivèsite nan Kiba. Pasyon mwen se anseye e pa gen anyen ki fè m gen plis lajwa pase wè kijan etidyan yo tonbe pou bote lang Panyòl la.

MsC. Monica Ana Ramirez Rabilero

Pwofesè Panyòl - Rezève klas sa a
Natif natal kiben, Jiris, pwofesè lang Panyòl. Plis pase 13 ane eksperyans nan peyi etranje. Anseye se pa sèlman transmèt sa ou konnen, se plante grenn aprantisaj la epi gade li k ap pran fòm, k ap grandi.

Milagros Hernández Flores

Spanish Teacher - ALL LEVELS
Nom pa mwen se Milagros Hernández Flores, mwen gen yon diplòm nan edikasyon ak plis pase 20 lane nan domenn pedagoji edikativ, sa fè 11 zan mwen ap anseye etidyan etranje pale Panyòl. Mwen se yon moun solidè, jantiy, ki respekte moun.

Jean Louis Felo

Pwofesè Panyòl - Rezève klas sa a
Mwen rele Jean Louis Felo, sa fè 18 lane m ap anseye lang etranje. Se toujou yon plezi pou mwen ede nan fòmasyon jenès la e yon jenn ki deja konn plizyè lang, deja sou wout pou l kwaze ak anpil opòtinite.

Rekòmandasyon Ansyen Elèv nou yo

Ta rekòmande lope de vega paske yo trè efikas ak bon kominikasyon nan reponn tout demann ou yo epi jwenn bon kou a pou ou.

Jeanette Rose

Eksperyans mwen ak Institut Lope de Vega te san pwoblèm, rapid ak akeyan. Kominikasyon yo te ekselan tou.

Carolinna Montoya

Kou yo trè fasil pou swiv e mwen te aprann byen vit. Trè byen òganize e yo te ban m gwo rekòmandasyon pou m chwazi bon kou yo.

Gerald Gilbert

KESYON MOUN PLIS POZE

Kisa mwen dwe fè pou mwen rantre nan yon klas an liy?

Ou bezwen vizite sit nou an, abònman, chwazi yon klas, epi peye.

Ki metòd peman mwen ka itilize?

Nou aksepte plizyè kalite peman, tankou kat kredi, PayPal, transfè dirèk ak lòt moun.

Kisa k ap pase si mwen rate yon sesyon?

If you miss a live session you can go online and review what was done and do the exercises, you can also contact your teacher.

Èske pwofesè w yo pale fransè oswa kreyòl?

Gen moun ki pale, fransè, gen kèk ki pale kreyòl, tout moun ki pale panyòl epi kèk ki pale 2 lang oswa plis.

Èske mwen ka chwazi pwofesè mwen pito a?

Malerezman non, pwofesè yo asiyen nan klas yo.

Konbyen tan chak sesyon dire?

Chak sesyon se 1 èdtan 30 minit.

Èske mwen ka pran kou yo nenpòt lè mwen vle?

Chak klas gen egzèsis ou ka pratike nenpòt ki lè, men sesyon yo tèt yo ap viv yo gen èdtan fiks.

Kijan pou mwen fè konnen nan ki nivo pou mwen kòmanse?

Si w pa konnen ki nivo pou w rantre, nou ofri yon egzamen plasman gratis.

Èske ou ofri lòt lang?

Pa nan moman sa a, men yo nan travay yo, kidonk tcheke souvan pou wè lè yo vin disponib.

Èske gen yon aplikasyon pou klas yo?

Yon aplikasyon ap devlope, tcheke rezo sosyal nou yo pou konnen ki lè li pral lanse.

Kisa k ap pase si mwen echwe yon kou?

Si w echwe yon kou w ap oblije repran kou a anvan w kontinye avanse.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

Stay up to date on news, promotions and more