Institut Lope de Vega

Panyòl - nivo entèmedyè B1

130.00$

Klas videyo

Nan nivo entèmmedyè B1 w ap ogmante konesans Panyòl ou. Pwofesè nou yo se ekspè nan lang la, yo pral gide w nan klas vityèl nou yo, y ap ba w bon jan fidbak pèsonalize e y ap ede w konprann materyèl travay la.

W ap ka pwodwi tèks sou tout kalte sijè, dekri eksperyans ak evènman ou vle, eksprime opinyon ak plan ou pou lavni. W ap metrize règ de baz yo tankou vèb, tan, mòd ak vwa pasiv.

Master essential grammar rules, including verbs, tenses, modes, and the passive voice.

Platfòm Aprantisaj an liy

Platfòm la fèt pou fasilite aprantisaj lang Panyòl la an liy. Li gen jwèt entèaktif, li gen tès fasil, e li gen mwayen senp pou ou swiv pwogrè w ap fè. Platfòm la rann aprantisaj Panyòl la fasil e li pèmèt ou vanse nan rit ou.

Ou pare pou kòmanse aprann?

Ou pare pou kòmanse aprann?