Institut Lope de Vega

Lope de Vega An liy kounia:
RANTRE NAN YON KLAS DIJITAL

Poukisa pou ou aprann panyòl ak Institut Lope de Vega?

Aprantisaj san limit

Nou ofri chak semèn kou ap viv, kou sou demann, youn a youn sesyon, egzèsis ak egzamen.

Meyè lekòl pou aprann lang an ayiti
an ayiti

Avèk plis pase 60 ane eksperyans nan, ILV se premye a, pi bon an ak orijinal la.

Senplisite ak Efikasite

Ak senplisite platfòm nou an, ou ka swiv pwogrè w fasilman epi rapidman kòmanse pale panyòl ak apil konfyans.

Li pale nan plis pase 20 peyi

Panyòl se youn nan lang ki pi pale sou latè a, ki fè li gen anpil itilizasyon ak anpil enfliyans nan anpil peyi

Panyòl - nouvo A1

Aprann fè prezantasyon tèt ou ak konfidans, sèvi ak kèk ekspresyon senp:

24 online sessions with live teacher

+200 egzèsis

Panyòl - debitan A2

Aprann fè echanj enfòmasyon, itilize ekspresyon kouran ak fè diskisyon sou sa ki ap pase nan vi w.

24 online sessions with live teacher

+200 egzèsis

Panyòl - entèmedyè B1

Aprann kijan pou ou pataje yon plan - dekri yon evènman - pale sou sijè jeneral.

24 online sessions with live teacher

+200 egzèsis

Nivo nou yo

Customize your learning experience with classes available at each level.

A1

Nouvo

Debutan

B1

Entèmedyè

B2

Entèmedyè avanse

C1

Avanse

C1+

Avanse+

C2

Konpetan

C2+

Konpetan+

Rankontre kèk nan pwofesè nou yo

louis

Pwofesè Panyòl - Rezève klas sa a
'' Alo! Mwen se Louis, mwen soti Ayiti e mwen ap anseye panyòl depi 4 an. Mwen renmen ede elèv yo atenn objektif aprann lang yo.''

Stephanie

Pwofesè Panyòl - Rezève klas sa a
'' Bon dias! Mwen asire mwen ke klas mwen yo amizan ak enteresan, epi mwen renmen pataje eksperyans pèsonèl sou lang mwen ak kilti mwen. Mwen pa ka tann wè ou nan klas mwen an!''

fabienne

Pwofesè Panyòl - Rezève klas sa a
Kou mwen yo dinamik, yo vivan! Etan nou ap jwe nou ap aprann! Nou pral fè konvèsasyon, aprann gramè san ou pa menm wè sa - Mwen pa ka tann pou ou eksprime tèt ou an panyòl.

Rekòmandasyon Ansyen Elèv nou yo

Ta rekòmande lope de vega paske yo trè efikas ak bon kominikasyon nan reponn tout demann ou yo epi jwenn bon kou a pou ou.

Jeanette Rose

Eksperyans mwen ak Institut Lope de Vega te san pwoblèm, rapid ak akeyan. Kominikasyon yo te ekselan tou.

Carolinna Montoya

Kou yo trè fasil pou swiv e mwen te aprann byen vit. Trè byen òganize e yo te ban m gwo rekòmandasyon pou m chwazi bon kou yo.

Gerald Gilbert

KESYON MOUN PLIS POZE

Kisa mwen dwe fè pou mwen rantre nan yon klas an liy?

At our Spanish language school, we employ a communicative and immersive approach to teaching. Our experienced instructors focus on developing your speaking, listening, reading, and writing skills through interactive exercises, role-plays, and real-life scenarios.

How do I determine my Spanish language proficiency level?

To assess your Spanish proficiency level accurately, we administer a placement test before you begin your classes. This test evaluates your knowledge of grammar, vocabulary, reading comprehension, and oral skills. Based on the results, we assign you to the appropriate class level.

Are the Spanish language courses suitable for beginners?

Yes, our Spanish language courses cater to learners of all levels, including beginners. We offer specialized beginner-level classes designed to introduce you to the basics of the Spanish language. Our patient and supportive instructors will guide you through the learning process and help you build a solid foundation.

How are the online Spanish language classes conducted?

Our online Spanish language classes are conducted through live video sessions using a user-friendly virtual classroom platform. You will interact directly with your instructor and fellow classmates, participating in discussions, group activities, and language exercises. All you need is a stable internet connection, a computer or mobile device, and a headset.

What is the duration of each Spanish language course?

The duration of our Spanish language courses may vary depending on the program and intensity level you choose. Typically, our courses range from 4 to 12 weeks, with classes held multiple times per week. We also offer flexible scheduling options to accommodate different learners' needs and availability.