Enstiti Lope de Vega sèvi ak kadre ewopeyen referans lang (CECRL) ki rekonèt entènasyonalman nan baz kou yo, sa pèmèt evalye nivo konpetans yon lang etranje.

Li gen 6 nivo prensipal: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Kisa nivo A1 koresponn?

A1 corresponds to a beginner level (introductory or discovery level).
Nivo A1 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entwodiktif oswa dekouvèt).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann ak itilize ekspresyon fètirè ak koutidyan ak afime trè senp ki vize satisfè bezwen konkè
 • Kapab prezante tèt ou oswa prezante yon moun
 • Kapab mande yon moun kesyon sou tèt li ak reponn a menm kalite kesyon yo
 • Kominike fason senp si moun ki nan kòmansman pale lantman ak kèk distenkjon ak se montre kooperativ

Kisa nivo A2 koresponn?

Nivo B2 koresponn a yon nivo itilizatè endepandan (nivo avanse oswa endepandan).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann kontni essansyèl nan sijè konkrè oswa abstrè nan yon tèks ki difisil, ki gen ladan yon diskisyon teknik nan domèn ou
 • Kominike ak spontaneite ak yon moun ki pale lang matènèl la san pwoblèm
 • Eksprime tèt ou klèman ak detay sou yon varyete sijè, bay yon opinyon sou yon sijè aktyèl ak eksplike avantaj ak dezavantaj nan divès posiblite.

Kisa nivo B1 koresponn?

Nivo B1 koresponn ak yon itilizatè endepandan (nivo twonpè).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann pwen ki pi enpòtan nan yon diskisyon lè yon lang klè ak standa sèvi ak sijè ki byen koni nan travay la, nan lekòl, nan tanlib, elatriye.
 • Tounen endepandan nan pi gwo pataje sitiyasyon nan yon rejyon kote lang kible a pale
 • Kapab pwodwi yon diskou senp ak koheran sou sijè ki byen koni epi nan domèn enterè li yo
 • Kapab rakonte yon evènman, yon eksperyans oswa yon rèv, dekri yon lespwa oswa yon objektif ak ekspoze briyèman pou yon pwòjè oswa yon ide
  Nivo A2 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entèmedyè oswa koutim).
   
  Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
   
  • Konprann fraz izole ak ekspresyon yo sèvi ak yo frèkantman nan relasyon ak domèn lavi chak jou (tankou enfòmasyon senp sou moun ak fanmi yo, achte, travay)
  • Kapab kominike pandan tach senp ak koutim ki pa mande plis ke yon echanj enfòmasyon senp ak dirèk sou sijè ki byen koni ak koutim yo
  • Kapab dekri ak kèk mwayen senp fòmasyon li, anviwònman imedyat li ak evòk sijè ki koresponn ak bezwen imedyat

Kisa nivo B2 koresponn?

Nivo B2 koresponn a yon nivo itilizatè endepandan (nivo avanse oswa endepandan).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann kontni essansyèl nan sijè konkrè oswa abstrè nan yon tèks ki difisil, ki gen ladan yon diskisyon teknik nan domèn ou
 • Kominike ak spontaneite ak yon moun ki pale lang matènèl la san pwoblèm
 • Eksprime tèt ou klèman ak detay sou yon varyete sijè, bay yon opinyon sou yon sijè aktyèl ak eksplike avantaj ak dezavantaj nan divès posiblite.

Kisa nivo C1 koresponn?

C1 corresponds to an experienced user level (autonomous level).
 
This means that you have the following abilities:
 
 • Understand long and demanding texts and grasp implicit meanings
 • Express yourself spontaneously and fluently without having to search for words too much
 • Use the language effectively and flexibly in social, professional or academic life
 • Express yourself on complex subjects in a clear and well-structured way and demonstrate control of linguistic tools for organizing, articulating and cohesively structuring discourse

Kisa nivo C2 koresponn?

C2 corresponds to a mastery level (experienced user level).
 
This means that you have the following abilities:
 
 • Understand effortlessly almost anything that is read or heard
 • Be able to summarize facts and arguments from various written and oral sources coherently
 • Express yourself spontaneously, very fluently, precisely and make fine nuances of meaning distinct in relation to complex subjects.

N ap fè w konnen lè nou gen yon nouvo sesyon. Enskri anba a pou w rete ajou.

  22, Rue Jacqueline T. Cordozo,

  Institut Lope de vega | All Rights Reserved | @2022