Institut Lope de Vega

Apropo

Institut Lope de Vega se yon referans an Ayiti gras a metòd aprantisaj li ya. 100% integrasyon lang espanyòl la. Depi 1956 l ap fòme ak enstwi moun. Enspirasyon pou enstiti a se yon ekriven romansye ki te rele Felix Lope de Vega. Louis Lamothe fonde enstitisyon an e rive kreye yon metòd aprantisaj pou lang espanyòl la ki fè prèv li a travè tout lane sa yo. « Premye liv espanyòl mwen an, rete yon referans an Ayiti pou tout milyon etidyan ki swiv kou nan Institut Lope de Vega a ».

NAN NANNAN OPÒTINITE YO

Nan optik pou mennen metòd sa a pi lwen e pou satisfè bezwen tan modèn « nouvo-nòmal » pou moun ka etidye, aprann a distans, enstiti a devlope e mete disponib yon platfòm an liy, tou fèt tou founi pou ofri tout moun ki vle aprann yon lòt lang, ki vle ogmante kapasite yo, ki vle bay tèt yo lòt opotinite, mwayen pou yo fè sa. In addition, to reinforce its innovative efforts, the institute will proudly make available soon a mobile application that, through artificial intelligence, will allow more than one to discover how the world is but a village with this tool to learn and practice another language. Learning Spanish, among other languages, through a practical and simplified method will allow Creole-speaking Haitians as well as any other person wishing to use the language of Cervantes on a daily basis, to express themselves, converse, translate, write in order to eventually obtain opportunities no matter where he or she lives.