Enstiti Lope de Vega sèvi ak kadre ewopeyen referans lang (CECRL) ki rekonèt entènasyonalman nan baz kou yo, sa pèmèt evalye nivo konpetans yon lang etranje.

Li gen 6 nivo prensipal: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Kisa nivo A1 koresponn?

A1 correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte).
Nivo A1 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entwodiktif oswa dekouvèt).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
Konprann ak itilize ekspresyon fètirè ak koutidyan ak afime trè senp ki vize satisfè bezwen konkèKapab prezante tèt ou oswa prezante yon mounKapab mande yon moun kesyon sou tèt li ak reponn a menm kalite kesyon yoKominike fason senp si moun ki nan kòmansman pale lantman ak kèk distenkjon ak se montre kooperativ

Kisa nivo A2 koresponn?

Nivo B2 koresponn a yon nivo itilizatè endepandan (nivo avanse oswa endepandan).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
Konprann kontni essansyèl nan sijè konkrè oswa abstrè nan yon tèks ki difisil, ki gen ladan yon diskisyon teknik nan domèn ouKominike ak spontaneite ak yon moun ki pale lang matènèl la san pwoblèmEksprime tèt ou klèman ak detay sou yon varyete sijè, bay yon opinyon sou yon sijè aktyèl ak eksplike avantaj ak dezavantaj nan divès posiblite.

Kisa nivo B1 koresponn?

Nivo B1 koresponn ak yon itilizatè endepandan (nivo twonpè).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
Konprann pwen ki pi enpòtan nan yon diskisyon lè yon lang klè ak standa sèvi ak sijè ki byen koni nan travay la, nan lekòl, nan tanlib, elatriye.Tounen endepandan nan pi gwo pataje sitiyasyon nan yon rejyon kote lang kible a paleKapab pwodwi yon diskou senp ak koheran sou sijè ki byen koni epi nan domèn enterè li yoKapab rakonte yon evènman, yon eksperyans oswa yon rèv, dekri yon lespwa oswa yon objektif ak ekspoze briyèman pou yon pwòjè oswa yon ide
Nivo A2 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entèmedyè oswa koutim).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
Konprann fraz izole ak ekspresyon yo sèvi ak yo frèkantman nan relasyon ak domèn lavi chak jou (tankou enfòmasyon senp sou moun ak fanmi yo, achte, travay)Kapab kominike pandan tach senp ak koutim ki pa mande plis ke yon echanj enfòmasyon senp ak dirèk sou sijè ki byen koni ak koutim yoKapab dekri ak kèk mwayen senp fòmasyon li, anviwònman imedyat li ak evòk sijè ki koresponn ak bezwen imedyat

Kisa nivo B2 koresponn?

Nivo B2 koresponn a yon nivo itilizatè endepandan (nivo avanse oswa endepandan).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
Konprann kontni essansyèl nan sijè konkrè oswa abstrè nan yon tèks ki difisil, ki gen ladan yon diskisyon teknik nan domèn ouKominike ak spontaneite ak yon moun ki pale lang matènèl la san pwoblèmEksprime tèt ou klèman ak detay sou yon varyete sijè, bay yon opinyon sou yon sijè aktyèl ak eksplike avantaj ak dezavantaj nan divès posiblite.

Kisa nivo C1 koresponn?

C1 correspond à un niveau d'utilisateur expérimenté (niveau autonome).
 
Cela signifie que vous avez les capacités suivantes:
 
Understand long and demanding texts and grasp implicit meaningsExpress yourself spontaneously and fluently without having to search for words too muchUse the language effectively and flexibly in social, professional or academic lifeExpress yourself on complex subjects in a clear and well-structured way and demonstrate control of linguistic tools for organizing, articulating and cohesively structuring discourse

Kisa nivo C2 koresponn?

C2 correspond à un niveau d'utilisateur expérimenté (niveau maîtrise).
 
Cela signifie que vous avez les capacités suivantes:
 
Understand effortlessly almost anything that is read or heardBe able to summarize facts and arguments from various written and oral sources coherentlyExpress yourself spontaneously, very fluently, precisely and make fine nuances of meaning distinct in relation to complex subjects.

N ap fè w konnen lè nou gen yon nouvo sesyon. Enskri anba a pou w rete ajou.

    22, Rue Jacqueline T. Cordozo,

    Menu

    Institut Lope de vega | All Rights Reserved | @2022